Coltane,Alex," /> Coltane Alex ," />

کراس بادی های پاییزی در سال 2015

کراس بادی از آن کیف های غیر رسمی می باشد که بانوان در محل کار و کالج و پیاده روی های عصرگاهی می توانند استفاده کنند. از آنجایی که این کیف ها معمولا در یک سمت بدن قرار می گیرند به کراس بادی معروف شدند. در زیر جدید ترین مدل های بادی کراس پاییزی رو میبینیم:

Coltane Alex

 

Dionysus Blooms

 

Dionysus Arabesque

 

 

Dionysus GG Supreme