فرصت های شغلی

وب سایت 1 تا 99 در عناوین شغلی زیر استخدام می نماید:

لطفا تحت هیچ شرایطی تماس نگیرید و تنها رزومه خود را به info@1ta99.com  ارسال نمایید.

زمان پایان ارسال رزومه تا 94/08/30

حداقل سابقه مورد نیاز

رشته های مرتبط

حداقل مدرک مورد نیاز

عنوان شغلی

ردیف

3 سال

ترجیحا روابط عمومی

فوق دیپلم

منشی

1

1 سال

مترجمی زبان انگلیسی

لیسانس

مترجم زبان انگلیسی

2

1 سال

مترجمی زبان فرانسه

لیسانس

مترجم زبان فرانسه

3

5 سال

اقتصاد، حسابداری

لیسانس

مدیر امور مالی

4

2 سال

اقتصاد، حسابداری

لیسانس

کارمند امور مالی

5

3 سال

مهندسی کامپیوتر

ترجیحا لیسانس

طراح وب سایت مسلط به PHP

6

0

همه­ رشته ها

ترجیحا لیسانس

مدیر محتوای وب سایت

7

2 سال

بازرگانی، مدیریت، اقتصاد

لیسانس

کارمند بازرگانی

8

2 سال

مدیریت

ترجیحا لیسانس

کارشناس امور اداری

9

2 سال

بازرگانی، مدیریت، اقتصاد

لیسانس

کارشناس فروش

10

2 سال

بازرگانی، مدیریت، اقتصاد

لیسانس

مشاور بازاریابی

11

1 سال

همه رشته ها

دیپلم

انباردار

12

0

همه رشته ها

دیپلم

راننده

13

0

-

-

آبدارچی

14

 

محل کار: تهران – میدان فاطمی